L’àrea clients és exclusiva per a
usuaris registrats.

Registra't per accedir-hi
Has oblidat la clau de pas?
Email
Clau

Assessorament urbanístic per empreses, particulars i administracions.

Amb l’experiència d’un equip d’arquitectes, enginyers i advocats especialitzats en urbanisme.

Des de consultes simples a la gestió integral del teu cas.

Assessorament urbanístic per empreses, particulars i administracions.

CONSULTA
SIMPLE
T'oferim una resposta ràpida sobre una consulta o dubte urbanístic o constructiu d'àmbit general.
Exemples de consultes
Quina és la diferència entre edificabilitat i ocupació a la hora de construïr un edifici?

És legal que un POUM afecti una propietat privada?

Què és un expedient de legalitat urbanística i en quins casos es pot aplicar?

Què és un sector de planejament? Puc negar-me a formar-ne part?

Què és l'actualització del cadastre i cada quan s'ha de realitzar?

Quina és la diferència entre sòl urba consolidat, sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable.

Quina és la diferència entre edificabilitat i ocupació a la hora de construïr un edifici?

Què és la zona de domini públic de costes i la zona de servitut?

És obligatori realitzar un projecte d'activitats al comprar un negoci en funcionament?

És possible edificar en terreny rústic?
Consulta simple

35€

Contractar
ASSESSORAMENT
Estudiem el teu cas particular i t'orientem i assessorem sobre els problemes, solucions i accions a realitzar.
Exemples d’assessorament
Voldria saber les possibilitats edificatories d'un terreny i les seves característiques. (separacions a veïns, alçades màximes, façana mínima, ocupació, edificabilitat…)

Tinc una propietat afectada pel nou POUM i voldria saber quines opcions tinc i quina opció seria la més interessant en el meu cas.

L'Ajuntament m'ha paralitzat les obres, i m'ha obert un expedient de legalitat urbanística. La construcció s'haurà de tirar a terra? Quins passos hem de seguir?

Sóc propietari d'un terreny que està en un sector de planejament. Quins drets tinc? Puc parar aquest procés? Que puc fer?

L'ajuntament m'obliga a actualitzar les dades de cadastre de la meva finca i a legalitzar unes construccions molt antigues. És obligator-hi fer-ho? Quines conseqüències portaria negar-me?

Estem valorant la compra d'un terreny en sòl urbà no consolidat en el qual s'està realitzant un projecte de reparcel·lació, quan es podrà edificar el terreny en qüestió, quins tràmits falten per fer?

Tinc una construcció dins de la zona de servitut de costes, i m'han negat la possibilitat de fer obres en la meva finca, és legal? Quin tipus d'obres puc realitzar?

Fa anys que tenim un negoci amb punt de venda, i l'ajuntament ens reclama que legalitzi l'activitat. Això què significa? Hauré d'adaptar les instal·lacions?

Tinc un terreny rústic i vull saber quines possibilitats de negoci i edificació té la finca.
Assessorament

60€

Contractar
GESTIÓ
Estudiem el teu cas particular, t'assessorem en totes les possibilitats tècniques i legals que tens i et redactem i gestionem les peticions o instàncies necessàries amb l'administració.
Exemples de gestió
T'assessorem, gestionem i preparem les al.legacions a fer durant la tramitació del POUM i la possible negociació amb l'ajuntament.

T'assessorem i et gestionem l'expedient de legalitat urbanística que ha iniciat l'ajuntament, amb les instàncies i al·legacions necessàries fins la resolució del cas.

Gestionem i preparem les al.legacions a fer durant la tramitació del planejament i la negociació amb els promotors.

T'assessorem sobre el problema de la teva finca amb el cadastre i et gestionem amb l'ajuntament les diferents instàncies i documents d'actualització de cadastre.

Gestionem i fem el seguiment de tots els tràmits durant la reparcel·lació, per tal de que els drets i els deures resultants de la finca siguin els correctes segons la llei.

En el cas que el terreny en qüestió estigui en tràmits de nou planejament, estudiem i gestionem amb l'ajuntament les possibilitats edificatòries fins a la publicació del planejament.

T'assessorem sobre les obres que pots realitzar a la finca dins del domini de servitut de costes i gestionem amb el ministeri i el departament de costes l'obtenció de l'autorització per la realització d'obres.

T'assessorem sobre la possible solució de la llicència d'activitats del teu negoci i et gestionem els tràmits amb l'ajuntament per intentar solucionar el cas evitant obres i projectes.
Gestió

350€

Contractar
CONTRACTE
DE GESTIÓ
Modalitat orientada a empreses i administracions que necessiten un assessorament integral de forma continuada i molt més personalitzada.
Exemple de contracte
de gestió
Som una empresa immobiliària i necessitariem un assessorament ràpid i continuat sobre les finques que ens poden interessar, per saber les possibilitats edificatòries i usos permesos en cada un dels terrenys, amb un preu aproximat de compra del terreny segons la seva edificabilitat.

Sóc propietari de varies finques i necessito una gestió continuada dels problemes amb les administracions i un assessorament personalitzat de les possibilitats urbanístiques i de negoci que aquestes generen.

Formo part d'una administració pública on necessitem assessoraments i segones opinions per part d'un tècnic extern que no formi part de l'ajuntament, de forma ràpida, directa i discreta.

Sóc un llicenciat en dret no especialista en temes urbanístics, que necessito un assessorament personalitzat amb entrega d'informes escrits de tots els casos per orientar als meus clients sobre les resolucions dels casos.

La meva empresa necessita assessorament continuat sobre les vàries finques de les quals és propietària, mitjançant un contacte directe i una gestió personalitzada de les incidències obertes amb l'administració.
Contracte de gestió

210€/mes

Contractar
DOCUMENTS
TÈCNICS LEGALS
Podem elaborar sota pressupost documents tècnics i legals com informes visats, valoracions, dictàmens, projectes…
Exemple de documents
tècnics legals
Sóc propietari d'una finca en sòl urbà i necessito una valoració econòmica firmada per un tècnic.

El POUM inclou la meva finca en un polígon d'actuació i voldria desenvolupar-lo. Necessitaria un pressupost dels documents i projectes necessaris per dur-ho a terme.

Per a continuar amb les obres paralitzades, l'ajuntament demana un projecte de legalització visat per un arquitecte o arquitecte tècnic.

Necessito un equip d'arquitecte urbanístic i abogat per realitzar un dictamen tècnic i portar al contenciós les aprobacions d'un planejament, ja que no s'han respectat la llei d'urbanisme de Catalunya.

Necessito una valoració econòmica firmada per un tècnic ja que el cadastre valora la finca i les construccions per sobre dels valors reals.

Un cop realitzada la reparcel·lació, necessitem un estudi previ de viabilitat de l'obra, amb un pressupost d'obra i un pressupost d'honoraris d'arquitecte i aparellador i amb un plànning temporal des-de l'obtenció de la llicència fins al tancament de l'obra.

Hem aconseguit l'autorització de costes per a realitzar obres dins d'aquest domini i necessitem un pressupost per a la realització d'un projecte d'habitatge unifamiliar i direcció d'execució.

He comprat una activitat que no estava legalitzada, i l'ajuntament m'obliga a realitzar un projecte d'activitats. Quins tràmits he de realitzar i quins costos comportarien?
Documents tècnics legals, sol·licitar pressupost.
Sol·licitar

Premis Fad 2012 d’arquitectura i interiorisme

El dia 11 de Maig de 2012 va sortir publicada la llista dels finalistes a la 54a edició dels premis FAD 2012 en les diferents categories d’arquitectura, interiorisme, intervencions efímeres i ciutat i paisatge.

Els premis FAD, un any més es consoliden com els premis més importants d’arquitectura a nivell peninsular, on hi participen les obres acabades i presentades durant l’any 2011 i consten amb un jurat presidit per Guillermo Vázquez consuegra i amb Marta Cervelló, Ignasi Forteza, Victoria Garriga, Inés Lobo, José Maria Sánchez García, Pere Serra i Cesc Solà com a vocals.

En aquesta llista formada per 36 finalistes d’entre les diferents categories, cal destacar que un quart de les obres finalistes estan realitzades en territori català (fins a 13), i amb un cartell d’arquitectes mundialment destacats i reconeguts com Eduardo Souto de Moura amb l’escola d’hosteleria i turisme de portoalegre i el complex la pallaresa de Santa Colomo de Gramanet, realitzat juntament amb Robert i Esteve Terrades; En Carlos Ferrater amb un edifici de vivendes a la ria de Bilbao; José Antonio Martínez Lapeña amb la remodelació de l’antic teatre del centre de cultura contemporània de Barcelona o Emilio Tuñón i Luis Mansilla amb el “Concello” de Lalín (Pontevedra).

La Exposició Dels treballs finalistes i seleccionats dels premis, juntament amb la mostra fotogràfica i maquetes, es podrà visitar entre el 27 de juny i 22 de setembre de 2012 a la sala d’exposicions del FAD, mentre que la festa de lliurament dels premis es realitzarà el dijous 12 de juliol a la filmoteca de Catalunya.

Més informació a www.arquinfad.org

Notes legals Zoo Studio