L’àrea clients és exclusiva per a
usuaris registrats.

Registra't per accedir-hi
Has oblidat la clau de pas?
Email
Clau

Declaració ambiental de productes de construcció EPD

Una demanda cada dia més extesa pels consumidors és poder disposar d’un estàndard de comparació entre els diferents productes de la construcció, on es tinguin en compte els aspectes ambientals més significatius de cada producte.

Les Declaracions Ambientals de Producte (Environmental Product Declaration EPD) es fonamenten en unes directrius ISO i s’han vingut desenvolupant durant els últims 10 anys en alguns països europeus com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia o Noruega, així com a EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les Declaracions Ambientals de Productes tenen com a finalitat aportar informació quantitativa i desglossada dels diferents impactes ambiental que pot ocasionar un producte al llarg del seu cicle de vida.

Són conegudes com “Eco-etiquetes tipus III“, i és per això que no defineixen uns criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni estableixen uns requisits mínims a complir, simplement informen. Es tracta d’analitzar el procés de fabricació d’un material o sistema en profunditat i de disposar d’aquesta informació en la presa de decisions de l’etapa de projecte i d’execució.

La informació continguda en una EPD es basa en la realització d’una avaluació global i multicriteri dels impactes mediambientals d’un producte des del seu origen fins al final de la seva vida útil. Això es fa utilitzant el mètode d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), seguint les regles que s’estableixen per a cada Categoria de Producte sobre una base científica o reglamentària. Són diferents els paràmetres que s’analitzen, però de manera genèrica podem comentar: Consum energètic, esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids; canvi climàtic, acidificació atmosfèrica; contaminació de l’aire i l’aigua; destrucció de la capa d’ozó; formació d’ozó fotoquímic…

No només el consumidor obté molta més informació, si no que les empreses que obtinguin la certificació també poden obtenir molts beneficis amb l’obtenció de les eco-etiquetes i amb l’anàlisi del cicle de vida ja que:

- Proporcionen la oportunitat de descriure de manera quantitativa i verificada el funcionament ambiental dels seus productes des del punt de vista de tot el cicle de vida.
- Es pot comprovar i validar per una empresa acreditada independent, la credibilitat i la veracitat de la informació continguda en la declaració.
- Suposa un impuls cap a una major transparència en el mercat.
- L’anàlisi del cicle de vida fomenta processos interns més eficients i respectuosos, el que ajuda a minimitzar despeses energètiques dins de l’empresa.

Notes legals Zoo Studio